پاسخ
هایدلبرگ شهری‌ست بر روی رودخانه‌ی نکار (Neckar) که بین دو شهر اشتوتگارت و فرانکورت واقع شده است و یکی از مراکز تاریخی و علمی فرهنگی آلمان به شمار می‌رود. این شهر از دیرباز، یعنی از اوائل قرن نوزدهم، محل اقامت نویسندگان و هنرمندان بسیاری بوده است که از نقاط مختلف جهان به هایدلبرگ آمدند و به علت زیبایی‌های طبیعی و باستانی شهر در آن‌جا ماندگار شدند و با آثار خود به پرورش ادبیات و هنر رمانتیک آلمان پرداختند.
 

پرسش ها در باره هایدِلبرگ

 

پرسش ها در باره آلمان