پاسخ
برای تماشای بهترین منظره از هایدلبرگ باید به بالای قلعه نئوگوتیک هایدلبرگ به نام Heidelberger Schloss بروید. این قلعه در اواخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم بنا شد و سپس در قرن هفده و هجده میلادی تخریب شد و امروزه بازمانده‌ی این بنا به یکی از آثار باستانی هایدلبرگ تبدیل شده است. نویسندگان و روشنفکران هایدلبرگ همواره به شدت تحت تأثیر این بنا بوده‌اند به طوری که با نوشته‌ها و نقاشی‌هایشان این اثر باستانی تخریب‌شده در دل ادبیات و هنر آلمان نفوذ کرده است و به نمادی از "زیبایی مخروبه‌ها" تبدیل شده است. در ادبیات رمانتیک آلمان سخن از تبدیلٍ شدنٍ زیبایی‌های گذشته به مخروبه‌هایی غم‌انگیز نیست، بلکه صحبت از شستن چشم‌ها و دیدنٍ زیبایی مسحورکننده‌ی خودٍ مخروبه‌هاست.
 

پرسش ها در باره هایدِلبرگ

 

پرسش ها در باره آلمان