پاسخ
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد درسدن که به این شهر زیبایی خاصی می‌بخشد تلفیقی بودن آن است، یعنی در محله‌ی قدیمی شهر که آن را آلدشتات (Aldstadt) می‌گویند معماری باروک باشکوهی خواهید دید و در محله‌ی جدید شهر که آن را نئوشتات (Neustadt) می‌گویند نیز جاذبه‌ی معماری مدرن اروپایی را از نزدیک لمس خواهید کرد.
 

پرسش ها در باره دِرِسدِن

 

پرسش ها در باره آلمان