پاسخ
یکی از ویژگی‌های بی‌نظیر هامبورگ که از دیرباز به این شهر جاذبه‌ای توریستی بخشیده است بندر بودن آن و نزدیکی‌اش به رودخانه‌ی البه (Elbe) است که این رودخانه در طول مسیر خود با رودهای بسیار دیگری هم‌چون آلستر (Alster) نیز تلاقی می‌کند. هامبورگ از بزرگ‌ترین بندرگاه‌های اروپاست و داد و ستد و تجارت همواره از طریق آن صورت می‌گرفته است و این امر به پیشرفت صنعت و اقتصاد شهر کمک شایان توجهی کرده است. قدم زدن بر روی پل‌های متعدد روی کانال‌های آب، ماهیگیری و خرید در بازار ماهی شهر از جمله جاذبه‌های طبیعی هامبورگ هستند.
 

پرسش ها در باره هامبورگ

 

پرسش ها در باره آلمان