پاسخ
یکی از بهترین مراکز خرید فرانکفورت خیابان زلی (Zeil) است که فروشگاه‌های بزرگ مای‌زلی (MyZeil)، فروشگاهی با نمای شیشه‌ای منحصر به فرد، و زلی‌گالری (Zeilgalerie) نیز در آن قرار گرفته‌اند. البته خرید کردن در این مراکز نسبتاٌ گران تمام می‌شود
 

پرسش ها در باره فرانکفورت

 

پرسش ها در باره آلمان