پاسخ
یکی از مکان‌هایی که بهترین نما (یا view) از شهر فرانکفورت را دارد برج اصلی شهر (Main Tower HeLaBa) است که چهارمین برج بلند فرانکفورت و آلمان است و تاریخ احداث آن به 1996 برمی‌گردد. با پرداخت ورودیه می‌توانید به بالای این برج بروید و بهترین منظره از فرانکفورت را به تماشا بنشینید.
 

پرسش ها در باره فرانکفورت

 

پرسش ها در باره آلمان