پاسخ
آلمانی‌ها مردمانی خونسرد هستند و آداب معاشرت برایشان از اهمیت خاصی برخوردار است. سر وقت بودن برای آن‌ها اهمیت خاصی دارد. شما هرگز نباید سر قرارتان با یک مونیخی دیر برسید. هنگامی که سرگرم صحبت با آلمانی‌هایی می‌شوید که به تازگی ملاقات کرده‌اید حتما حریم شخصی آن‌ها را حفظ کنید و موقع صحبت با بدن ایشان تماس پیدا نکنید. هم‌چنین چند کلمه آلمانی یاد بگیرید و در موقع مناسب از کلماتی مثل متشکرم و لطفاٌ استفاده کنید تا ایشان نیز از ادب شما مشعوف شوند.
 

پرسش ها در باره مونیخ

 

پرسش ها در باره آلمان