پاسخ
کوردوبا از گذشته‌ی دور برای مسلمانان جهان اهمیت تاریخی و فرهنگی بسیاری داشته است. مسجد بزرگ کوردوبا که به اسپانیولی لامزکیتا (La Mezquita) گفته می‌شود توسط خلیفه عبدالرحمن ساخته شد تا جایگزینی برای مکه شود. برخی روایت‌ها حاکی از آن‌اند که تکه‌ای از استخوان پیغمبر اسلام در این مسجد نهفته است و البته یک نسخه‌ی خطی اصلی از قرآن نیز در این مسجد نگاه داشته می‌شود. جلوی عمارت مسجد بزرگ کوردوبا یک حیاط پرتقال (Patio de los Naranjos) قرار گرفته است که بازدیدکنندگان از طریق آن وارد مسجد می‌شوند، این حیاط تمام ویژگی‌های معماری اسلامی اصیل را دارد و حسی بهشتی به تماشاگران می‌دهد.
در شمال مسجد بزرگ کوردوبا محله‌ی قدیمی یهودی‌ها قرار دارد که در قرون وسطای اسپانیا مرکز فرهنگی مهمی برای یهودیان جهان بوده است. کوچه‌های باریک این محله و خانه‌های سفیدرنگ با ایوان‌هایشان همه حکایت از معماری این دوره دارند. این محله یک کنیسه‌ی قدیمی نیز دارد که به سبک مدجن (Mudejar) بنا شده است.
 

پرسش ها در باره کوردوبا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع