پاسخ
توصیه‌ی ما به شما این است که از موزه‌ی هنر سائوپائولو (MASP) بازدید نکنید زیرا تمام اطلاعات آن به زبان پرتقالی نوشته شده و هیچ راهی برای کسب اطلاعات درباره‌ی هنر برزیل برای گردشگر خارجی وجود ندارد. ضمن این که نقاشی‌های داخل آن از منظر جهانی چندان جذابیتی هم ندارند.