پاسخ
اگر زمانی که در فرودگاه هستید فرد ناشناسی به شما نزدیک شد و از شما سوالی پرسید، حتما این احتمال را در نظر بگیرید که شخص سعی در پرت کردن حواس شما داشته باشد و بخواهد با این کار چمدان‌تان را بدزدد. یا ممکن است فردی به شما نزدیک شود و خود را به مریضی بزند و از شما بخواهد که به دنبال کمک بروید و او در این حین مراقب چمدان‌هایتان خواهد بود. حواس‌تان را جمع کنید و چنین فیلم بازی کردنی را باور نکنید. ترجیحا در فرودگاه با افراد غریبه صحبت نکنید. اگر کسی برای شما مزاحمت ایجاد کرد می‌توانید به یک پلیس گردشگران (DEATUR) مراجعه کنید و از آن‌ها کمک بخواهید. هنگام تحویل گرفتن بارتان در فرودگاه با نگاهی دقیق به طرز بسته شدن چمدان‌تان اطمینان حاصل کنید که کسی قبل از شما سراغ آن نرفته است. هرگز چمدان‌تان را در مکان‌های عمومی باز نکنید و وسایل‌تان را در معرض دید قرار ندهید.