پاسخ
اگر به گالیله علاقه دارید و در پی یافتن اثری از او به این شهر سفر کرده‌اید بد نیست به موزه‌ی ملی ابزار و ادوات حساب (Museo Nazionale degli Strumenti per il Calcolo) پیزا بروید و ابزاری را که گالیله و دیگر دانشمندان از آن برای اختراعات علمی خود استفاده کردند از نزدیک ببینید. خانه‌ای که اکثر افراد معتقدند گالیله در آن به دنیا آمده است هم‌چنان پابرجاست و البته به روی عموم بسته است اما بد نیست اگر به گالیله علاقه و ارادت خاصی دارید دست کم سردر این خانه را از نزدیک ببینید. این خانه را خانه‌ی آماناتی (Ammanati) می‌خوانند و خانه‌ی مادری گالیله به شمار می‌رفته است و در شماره‌ی 24 خیابان گوسپ گوستی (Via Giuseppe Giusti) واقع شده است.
 

پرسش ها در باره ایتالیا