پاسخ
کلانتان ایالت نسبتاٌ امنی است و آمار جرائم سنگین در آن پایین است. در عوض جرائم خرد از قبیل کیف‌قاپی و جیب‌بری در آن زیاد است و بهتر است زنان از تنها قدم زدن در شب در این استان خودداری کنند. به طور کلی مراقب باشید اشیاء گرانبها و پول خود را در معرض دید عموم قرار ندهید تا کسی وسوسه نشود جیب‌تان را خالی کند.
 

پرسش ها در باره کلانتان

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع