پاسخ
بهترین وقت سفر به میکونوس از اواسط بهار تا اواسط پاییز است. البته در ماه ژوئن و ژوئیه جزیره خیلی گرم می‌شود و بهتر است در این زمان به آن‌جا سفر نکنید و یا اگر سفر می‌کنید لباس خنک و کرم ضد آفتاب فراوان با خود به همراه ببرید. ماه آگست شلوغ‌ترین ماه از نظر گردشگری است و اگر طرفدار خلوت و آرامش هستید بهتر است تحت هیچ شرایطی در این ماه به میکونوس سفر نکنید به خصوص که قیمت‌ها نیز در این ماه سر به فلک می‌کشند.