پاسخ
بله، در میکونوس از شما انتظار می‌رود که در رستوران‌ها و تاکسی‌ها حدود 10% از مبلغ صورتحساب یا کرایه را انعام بدهید. در هتل نیز باید حدود 1 یورو به خدمه و نگهبانان انعام دهید.