پاسخ
انعام دادن در مالزی چندان مرسوم نیست، اما برخی مکان‌ها مثل بارها و کلاب‌ها وجود دارند که با دادن انعام در آن‌ها سرویس بهتری دریافت می‌کنید. بسیاری از رستوران‌ها هم 10% به عنوان حق سرویس به صورتحساب‌تان اضافه می‌کنند. البته بسیاری افراد در رستوران‌ها و کافه‌ها پول خرد باقی‌مانده از پرداخت صورتحساب را به گارسون انعام می‌دهند. بهتر است به خدمه‌ی هتل و باربران به نشانه‌ی تشکر کمی انعام بدهید.
 

پرسش ها در باره پنانگ

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع