پاسخ
بهترین زمان برای سفر به پنانگ ماه نوامبر است زیرا در این ماه شدت بارندگی کم است. پنانگ به علت داشتن آب و هوای استوایی در تمام طول سال گرم است و امکان بارندگی همواره در آن وجود دارد. بیشترین میزان بارندگی در پنانگ بین ماه آوریل تا سپتامبر است.
 

پرسش ها در باره پنانگ

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع