پاسخ
ایوان اروپا یا تراس برولش (Bruhlsche Terrace) در گذشته قسمتی از قلعه‌ی قدیمی شهر بوده است و امروزه به مکان گردشگری محبوب اهالی شهر و هم‌چنین توریستان تبدیل شده است زیرا کنار رودخانه‌ی الب (Elbe) واقع شده است و گردشگران می‌توانند بر روی نیمکت‌های کناره‌ی آن بنشینند و به تماشای منظره و یا تماشای رهگذران دیگر مشغول شوند و قهوه‌ای در کافه‌های آن حوالی بنوشند.
 

پرسش ها در باره دِرِسدِن

 

پرسش ها در باره آلمان