پاسخ
انعام دادن چندان در صباح مرسوم نیست چرا که حق سرویس داخل صورتحساب در نظر گرفته می‌شود. اما به عنوان توریست بسیاری از گارسون‌ها و خدمه‌ی هتل‌ها و رستوران‌ها از شما توقع اندکی انعام خواهند داشت.
 

پرسش ها در باره صباح

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع