پاسخ
صباح ایالت امنی است و جرائم خشونت‌آمیز به ندرت در آن روی می‌دهند. از آن‌جا که مردم صباح بسیار خونگرم و با توریستان مهربان‌اند لزومی ندارد حین گردش در خیابان‌ها نگران باشید. با این حال بهتر است پس از تاریکی هوا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. البته اگر به جزایر دوردست این ایالت می‌روید احتیاط کنید و اشیاء گران‌قیمت خود را در معرض دید قرار ندهید.
 

پرسش ها در باره صباح

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع