پاسخ
سیگار کشیدن در مکان‌هایی که به فروش غذا مشغول‌اند و نیز داخل وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است و تخطی از این قانون مجازات در پی دارد. در رستوران‌ها و کافه‌ها پیش از روشن کردن سیگارتان از گارسون بپرسید که این کار آزاد است یا نه.
 

پرسش ها در باره صباح

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع