پاسخ
آب و هوای صباح استوایی است و در نتیجه در شهرهای کنار دریای آن آب و هوا تفاوت فاحشی با شهرهای کوهستانی‌اش دارد. صباح ایالتی‌ست دو فصلی: فصل بارانی و فصل خشک. فصل خشک از ماه مارس تا ماه سپتامبر و فصل بارانی از ماه اکتبر تا ماه فوریه ادامه دارد. در فصل تابستان نیز دما بالا می‌رود اما به طور کلی در طول سال آب و هوای صباح معتدل است و البته همیشه امکان بارندگی در آن وجود دارد.
 

پرسش ها در باره صباح

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع