پاسخ
اگر به هامبورگ سفر می‌کنید هرگز سعی نکنید بدون خرید بلیط سوار مترو شوید. درست است که به نظر می‌رسد کسی بلیطها را چک نمی‌کند، اما حقیقت جز این است. مأموران کنترل بلیط لباس شخصی می‌پوشند و همواره به نظارت بر مسافران مشغول‌اند.
 

پرسش ها در باره هامبورگ

 

پرسش ها در باره آلمان