پاسخ
بدترین زمان سفر به هامبورگ ماه ژانویه و فوریه پس از کریسمس است. در این دو ماه فضای دلگیری بر شهر حاکم است چرا که مردم به تازگی از فضای پرهیاهوی بازارچه‌های کریسمس و خرید و گشت و گذار به در آمده‌اند.
 

پرسش ها در باره هامبورگ

 

پرسش ها در باره آلمان