پاسخ
پنانگ شهری‌ست با آب و هوای حاره‌ای و به همین علت گزیده شدن توسط حشرات و مگس و پشه در آن بسیار مرسوم است. بهتر است یک اسپری ضد حشره یا حشره‌کش با خود به همراه ببرید تا از گزند این موجودات موذی در امان باشید. البته توجه داشته باشید که هرگز کاملاٌ از دست آن‌ها خلاص نخواهید بود. اگر در محلی با میمون‌های آزاد وحشی مواجه شدید تا حد امکان از آن‌ها فاصله بگیرید زیرا میمون‌ها گاهی به انسان‌ها حمله می‌کنند و بیشتر نیز جذب غذا و اشیاء درخشان می‌شوند.
 

پرسش ها در باره پنانگ

 

پرسش ها در باره مالزی

 

ادامه موضوع