پاسخ
رودس جزیره‌ای‌ست تاریخی که در قرن شانزدهم میلادی به تسخیر مسلمانان ترکیه درآمد. تا پیش از آن مردم رودس مسیحی بودند، اما با آمدن عثمانی‌ها به این بلاد، مجبور شدند دیار خود را ترک گویند و به سرزمین‌های دیگر کوچ کنند. قهرمانان مسیحی‌ای که در راه حفظ وطن خود در برابر عثمانی‌ها جنگیدند تا آخرین لحظه نیز از استقامت باز نایستادند به طوری که پس از مدتی سربازان عثمانی خسته شدند و به آن‌ها اجازه دادند بدون هیچ مشکلی از مرز عبور کنند و شهر را ترک گویند. این مردم هنوز نیز در نظر یونانی‌ها سمبل مبارزه هستند و تندیس غول رودس نیز به نیکی از این قهرمانان یاد می‌کند. در گذشته این شهر هفت دروازه داشت و امروزه با گذر از هر کدام از این دروازه‌ها، که در شهر قدیمی رودس (Old Town) واقع شده‌اند، حس ورود به جهان تازه‌ای را پیدا خواهید کرد. البته پس از گذر از این دروازه‌ها با انبوه مغازه‌های توریست‌پسند مواجه می‌شوید که اغلب سوغاتی‌ها و جنس‌هایشان را با قیمت نامعقولی به فروش می‌رسانند و به چپاول توریستان مشغول‌اند.