پاسخ
 • اگر مسافرین  کالاهاي خارجي غير از لوازم شخصي به هنگام ورود به
  کيش به همراه دارند که نياز به ثبت گمرک دارد، باید قبل از ترک سالن ورودي
  مراتب را به گمرک اطلاع دهند تا تمهيدات لازم جهت ثبت و تطبيق در برگشت
  معمول گردد.
 • دوربين فيلمبرداري غيرحرفه‌اي، کامپيوتر شخصي (لپ‌تاپ) و تلفن همراه جزو لوازم شخصي مسافر بوده و نياز به ثبت گمرک ندارد.
 • مسافراني
  كه از كشورهاي خارجي وارد منطقه مي‌شوند، مي‌توانند به ميزان 160 دلار
  كالا بدون پرداخت عوارض و مازاد بر آن تا سقف 500 دلار با پرداخت عوارض
  ترخيص نمايند، به شرط آن‌كه كالاي مذكور جنبه تجاري نداشته و از نوع
  كالاهاي ممنوعه قانوني و شرعي نباشد.
 • ورود حيوان از خارج از كشور تنها پس از دريافت مجوزهاي لازم از اداره دامپزشكي كيش و ارائه به گمرك مقدور مي‌باشد.
 

ادامه موضوع