پاسخ
پرواز تهران به کیش حدود یک ساعت و نیم بوده و معمولا شامل یک وعده غدایی سبک می باشد.
 

ادامه موضوع