پاسخ
در زمانها و مناسبتهای مختلف برنامه های متنوعی مانند جنگهای شادی، جشنواره
های نوروزی، جشنواره های تابستانی، کنسرت با حضور خوانندگان مطرح کشور و
... برای گردشگران وجود دارد.
اما باید بدانید که در ایام محرم، فاطمیه و شهادتها در جزیره کیش موسیقی زنده اجرا نمی گردد.
 

ادامه موضوع