پاسخ
ترافیک خیابان های اصفهان به خصوص خیابان هایی که در مرکز شهر و مجاورت اماکن تاریخی مانند سی و سه پل، میدان امام و… قرار دارد بسیار سنگین است که دلیل آن علاوه بر افزایش خودروی شخصی، کم عرض بودن خیابان ها نیز هست.
ترافیک خیابان ها در اوایل شب بیشتر است به خصوص در ایام نوروز که گردشگران از سراسر کشور و حتی خارج از کشور وارد اصفهان می شوند.
 

ادامه موضوع