پاسخ
اگر نمی‌دانید پاریس را از کجا شروع کنید و چگونه از اکثر اماکن دیدن کنید، اتوبوس‌های گردشگری پاریس به شما پیشنهاد می شود. توقف این اتوبوس‌ها فقط در مقابل آثار دیدنی پاریس ‌است و از بلیط اتوبوس و مترو کمی گران‌تر است: ٢٥ تا ٣٠ یورو برای مدت یک تا دو روز.