پاسخ
تا آنجایی که من اطلاع دارم واحد پول ساید لیره است.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع