پاسخ
تولوز شهری‌ست واقع در کرانه‌ی رود گارون (La Garonne)  در جنوب غربی فرانسه. از جاذبه‌های این شهر خانه‌ها و بناهای قدیمی آن است که در محله‌ی قدیمی شهر که آن را ویُو کَقتیه (Vieux Quartier) می‌گویند قرار گرفته‌اند. تولوز به علت نورهای فراوانی که در شب از ساختمان‌ها و بناهای مختلف آن ساطع می‌شود شهر نور یا ویل دو لومییر (Ville de Lumière) نامیده شده است و از جمله شهرهای جهان است که جمعیت دانشجویان آن بسیار زیاد است.