پاسخ
در یونان فاضلاب به آن صورت که در کشورهای مدرن اروپا وجود دارد موجود نیست و پس از استفاده از دستمال توالت نباید آن را داخل توالت فرنگی بیندازید زیرا این کار باعث می‌شود چاه توالت به سرعت بگیرد. در عوض دستمال توالت را داخل سطل زباله‌ای که داخل همه‌ی توالت‌ها وجود دارد بیندازید.