پاسخ
بله، راننده تاکسی‌ها ممکن است سعی کنند از توریستان ناآگاه کرایه‌ی بیشتری بگیرند. برای آن که فریب آن‌ها را نخورید حتما قبل از سوار شدن به تاکسی شماره‌ی تاکسیمتر آن را چک کنید. زمانی که هوا روشن است هنگام سوار شدن شما به تاکسی این شماره باید بر روی 1 تنظیم شده باشد و هنگامی که هوا تاریک است بر روی 2، پس اگر خلاف این دو حالت بود بدانید که راننده قصد فریب دادن شما و افزایش کرایه‌اش را دارد.