پاسخ
مرکز شهر فلورانس محلی تاریخی‌ست که بهتر است در آن‌جا رانندگی نکنید. پیدا کردن جای پارک در مرکز تاریخی شهر سخت است و گران تمام می‌شود. بهتر است در سفر به فلورانس تنها برای رفتن به اطراف شهر اتومبیل کرایه کنید و از رانندگی در خود شهر بپرهیزید زیرا خیابان‌ها نیز اغلب باریک‌اند.
 

پرسش ها در باره فلورانس

 

پرسش ها در باره ایتالیا