پاسخ
بهتر است برای گردش در شهر کفش پاشنه بلند نپوشید زیرا سنگفرش خیابان‌ها و آسفالت‌های نه چندان یک‌دست پایتان را خواهند آزرد. تنها زمانی که به مهمانی می‌روید کفش پاشنه‌بلند بپوشید.
 

پرسش ها در باره فلورانس

 

پرسش ها در باره ایتالیا