پاسخ
گرچه فلورانس شهر ناامنی نیست، با این حال همواره مراقب کیف و وسایل همراه خود باشید. بهتر است به جای کیف دستی از کیف رودوشی که به صورت اریب بر روی شانه‌تان قرار می‌گیرد و یااز کیف کمری استفاده کنید. سعی کنید کیفی با بند کلفت انتخاب کنید تا کیف‌قاپان سوار بر موتور نتوانند به راحتی کیف‌تان را بزنند و یا با چاقو بند آن را پاره کنند.
 

پرسش ها در باره فلورانس

 

پرسش ها در باره ایتالیا