پاسخ
راهنمایان تور غیررسمی که در خیابان به عرضه‌ی خدمات خود می‌پردازند را برای گردش در شهر استخدام نکنید. اگر به راهنما احتیاج دارید می‌توانید به دفاتر رسمی گردشگری بروید و از آن‌ها درخواست راهنمای تور بکنید.
 

پرسش ها در باره فلورانس

 

پرسش ها در باره ایتالیا