پاسخ
وقتی صبح‌هنگام برای صرف قهوه و شیرینی به کافه می‌روید کنار پیشخوان یا بار بایستید و قهوه‌تان را همان‌جا بنوشید و یا اگر صندلی بار موجود است بر روی همان صندلی‌های پایه‌بلند بنشینید. اگر بر سر میزها بنشینید هزینه‌تان بیشتر خواهد شد.
 

پرسش ها در باره فلورانس

 

پرسش ها در باره ایتالیا