پاسخ
فلورانسی‌ها اغلب به خسیس بودن معروفند. این امر در زمینه‌ی سیاست‌های گردشگری شهر بسیار به چشم می‌آید. سازمان گردشگری فلورانس برای بسیاری از کلیساهای معروف شهر ورودیه دریافت می‌کند و بروشورهایی که به گردشگران می‌دهد نیز رایگان نیستند. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد. مثلا پارکینگ‌های عمومی شهر فلورانس بسیار ارزان هستند.