پاسخ
میلان کلیسای جامعی به نام دوئمو (Duomo Cathedral) دارد که از فراز پشت بام آن می‌توان کل شهر میلان را نظاره کرد. اگر هوا ابری بود از رفتن به پشت بام این کلیسا صرف نظر کنید زیرا تمام لطفش را از دست خواهد داد. اما اگر هوا خوب بود حتما این کار را انجام بدهید. برای رفتن به پشت بام این کلیسا آسانسور تعبیه شده است اما اگر آسانسور شلوغ بود پلکان نیز وجود دارد.
 

پرسش ها در باره میلان

 

پرسش ها در باره ایتالیا