پاسخ
در ایتالیا اجناس تقلبی به وفور یافت می‌شوند. اگر از مغازه‌های ناشناخته و یا دوره‌گردهای کنار خیابان خرید می‌کنید مراقب باشید که جنس تقلبی به شما نیندازند.
 

پرسش ها در باره میلان

 

پرسش ها در باره ایتالیا