پاسخ
گارسون‌های رستوران‌ها در ایتالیا پس از آوردن غذایتان دیگر چند دقیقه یک بار سر و کله‌شان بالای میزتان پیدا نمی‌شود و مدام سراغ خوب بودن یا بد بودن غذا را نمی‌گیرند، بلکه برعکس شما را آزاد می‌گذارند تا از غذای خود بدون مزاحمت لذت ببرید. پس از این که غذایتان تمام شد نیز منتظر نباشید خود گارسون‌ها صورتحساب را بر سر میزتان بیاورند، بلکه باید حتما آن‌ها را صدا بزنید و بگویید ایل کونتو، پر فووره ("Il conto, per favore") تا صورتحساب را برایتان بیاورند. این کار گارسون‌‌ها را بی‌ادبی تلقی نکنید بلکه آن را احترام به خلوت و آسایش مشتری در نظر بگیرید.
 

پرسش ها در باره میلان

 

پرسش ها در باره ایتالیا