پاسخ
در رم نیز هم‌چون اغلب شهرهای بزرگ و شلوغ دنیا تاکسی‌ها از افراد ناوارد کرایه‌ی بیشتری درخواست می‌کنند. البته اغلب مسافرکش‌های شخصی این‌طورند و تاکسی‌های آرم‌دار دارای تاکسیمتر اجازه ندارند از مسافر کرایه‌ی بیشتر بگیرند. اگر سوار تاکسی آرم‌داری شدید و دیدید که تاکسیمتر ندارد، حتما قبل از راه افتادن با او کرایه‌ی مسیر را طی کنید.
 

پرسش ها در باره رُم

 

پرسش ها در باره ایتالیا