پاسخ
در خیابان‌های رم با فروشندگان دوره‌گرد خیابانی، تورلیدرهای غیررسمی و افرادی که لباس مبدل گلادیاتورها را پوشیده‌اند مواجه خواهید شد. هر کدام از این افراد ممکن است در ازای انجام خدمتی برای شما اعم از نشان دادن واتیکان، فروختن خرده‌ریز و نمایش اجرا کردن از شما درخواست پول کنند. اگر فروشندگان دوره‌گرد خیابانی سمج برای شما مزاحمتی ایجاد کردند به سادگی آن‌ها را نادیده بگیرید و مسیر خود را ادامه دهید. هنگام برخورد با تورلیدرهای غیررسمی هم لزومی ندارد به آن‌ها پولی جز انعام بدهید و حتما از قبل با ایشان طی کنید که جز انعام چیزی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. این تورلیدرها را بیشتر در اطراف شهر واتیکان خواهید یافت. آمفی‌تئاتر یا تماشاخانه‌ی بزرگ رم که به آن Colosseum می‌گویند یکی از زیباترین مکان‌های دیدنی رم است، افرادی با لباس مبدل گلادیاتورها در اطراف تماشاخانه هستند که شما می‌توانید با آن‌ها عکس بگیرید، اما این کار می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد. قبل از عکس گرفتن با آن‌ها آگاه باشید که این گلادیاتورها پس از عکس انداختن با شما ازتان حدود 5 یورو یا بیشتر پول درخواست خواهند کرد.
 

پرسش ها در باره رُم

 

پرسش ها در باره ایتالیا