پاسخ
برای گردش در شهر پرترافیک رم هیچ راهی بهتر از پیاده قدم زدن نیست. پس کفش مناسب بپوشید. برخی خیابان‌ها و پیاده‌روهای این شهر سنگفرش هستند و یا این که آسفالت آن‌ها یک‌دست نیست. پس قطعا لازم است که کفش راحتی به پا داشته باشید تا راه رفتن برایتان طاقت‌فرسا نشود. از پوشیدن کفش پاشنه‌بلند برای گردش در شهر خودداری کنید.
 

پرسش ها در باره رُم

 

پرسش ها در باره ایتالیا