پاسخ
اگر به کلیسا و یا مکان‌های فرهنگی و موزه می‌روید لباس مناسب بپوشید و از پوشیدن لباس خیلی باز اجتناب کنید. بهتر است یک شال گردن و یا رودوشی در کیف خود نگه دارید تا در مواقع لزوم سریع آن را بر روی شانه‌های خود بیندازید و لختی بازوان و سینه‌تان را بپوشانید. بسیاری از بناهای فرهنگی تاریخی آداب لباس پوشیدن مخصوص خود را دارند و اگر لباس‌تان مناسب آن مکان نباشد نگهبان شما را به داخل راه نخواهد داد. این موضوع هم برای مردان و هم برای زنان صدق می‌کند.
 

پرسش ها در باره رُم

 

پرسش ها در باره ایتالیا