پاسخ
بهترین توصیه‌ای که می‌توانیم در این راستا به شما بکنیم این است که از ریختن آشغال و زباله در خیابان اکیداً خودداری کنید. هم‌چنین زباله‌های خود را داخل سبد دوچرخه‌ی غریبه‌ها قرار ندهید. بهتر است یک کیسه پلاستیک همراه داشته باشید و اگر سطل زباله‌ای پیدا نکردید زباله‌ی خود را موقتا داخل کیسه نگه دارید. رم شهر زیبایی‌ست، حیف است که با زباله زشت شود.
 

پرسش ها در باره رُم

 

پرسش ها در باره ایتالیا