پاسخ
برعکس آن‌چه برخی توریستان می‌پندارند، کانال‌های ونیز بوی گند نمی‌دهند بلکه بوی آب نمکی می‌دهند. البته در تابستان این بو شدیدتر می‌شود و ممکن است برای برخی که به آن عادت ندارند ناخوشایند باشد.
 

پرسش ها در باره ونیز

 

پرسش ها در باره ایتالیا