پاسخ
در ونیز اغلب مردم شب‌ها زود می‌خوابند و رستوران‌ها و مغازه‌ها نیز زود می‌بندند و خیابان‌ها خالی از رهگذران می‌شود. دقیقا به همین علت ونیز در شب بسیار زیباست. مه روی کانال‌ها را می‌پوشاند، ستارگان در آسمان چشمک می‌زنند و شهر به شهر عاشقان تبدیل می‌شود.
 

پرسش ها در باره ونیز

 

پرسش ها در باره ایتالیا